Hyresvillkor

Hyresperiod

Hyrespriset gäller normalt för fem dagar : Leveransdag, 3 användningsdagar och returdag.  Om hyrestagare inte förberett godset eller möjliggjort godset för avhämtning inom föreskriven tid  – debiteras ytterligare hyresavgifter löpande till dess att hyrgodset är återlämnat – detta p.g.a. att det inte kan hyras ut till andra. För fler användningsdagar/längre hyresperioder kontakta oss för att få offert.

Diskning – rengöring av glas, porslin, bestick mm.

Porslin och bestick skall diskas. Om inte rinnande vatten finns till hands – Kontakta oss, så kan vi nog komma överens. Mot en extra kostnad, kan Balunslådan stå för diskningen.
Glas och koppar ska vara packade i samma lådor/backar som de levererades i, med öppningen neråt. D.v.s. glasen ska inte sticka upp ovanför backen (packad i fel glasback). Glasen skall placeras på samma sätt vid returen som vid leveransen. Om detta inte görs kommer kunden att debiteras för extra arbete i samband med retur.

Hur betalar jag min order?

Betalning sker senast vid hämtning/leverans.

Avbokning

Avbokning måste göras senast 10 dagar innan hyresdatum, annars utgår full hyra.

Saknat /skadat gods /skador

Skador och förkommet hyrgods ska självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren.
Balunslådan ansvarar inte för ev.skador som uppstår i samband med användning eller hantering av hyrgods, ej heller för skador på egendom, golv, lokaler etc.
Balunslådan ansvarar inte för mat/dryck-skador eller andra skador p.g.a. användning av hyrda produkter.
Exempel: Termosar är avsedda för servering – om kund väljer att transportera dryck i dem - ansvarar Balunslådan inte för ev. skador. Skydda alltid ömtåliga ytor för ev. läckage.

 

Välkommen till Balunslådan!

Antal besökare på Balunslådans hemsida:

När du kontaktar oss via mail, glöm inte att uppge ett telefonnummer som vi kan nå dig på.

Welcome to www.balunsladan.n.nu

 balunsladanslogga-1.jpg

 

 

 

/image.jpg

 

 

 

 

Samarbetspartner:

 Vi samarbetar med en av Kalmars bästa fotografer Lena Klang Ahlgren

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)